Mes dirbame ne tik Lietuvoje. Kartu su užsienio partneriais Aplinkos apsaugos politikos centro ekspertai dalyvavo įgyvendinant projektus užsienyje:

       Albanija
 • Projektas „Pagalba komercializuojant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įmones Albanijoje“ Projekto partneris GTZ (Vokietija) (2005)
      Bosnija ir Hercegovina
 • Projektas „Parama Aplinkos apsaugos valdymo gebėjimų stiprinimui, Bosnija ir Hercegovina“. Projekto partneriai Project Management Ltd. (Airija). Finansavo ES Phare programa (2003-2004)
      Kaukazo, Moldovos, Rusijos ir Centrinės Azijos Respublikos
 • Projektas „Regioninių aplinkos apsaugos centrų (REC) vertinimas Kaukazo, Moldovos, Rusijos ir Centrinės Azijos Respublikose“. Partneris – Milieu Ltd. (Belgija). Finansavo ES (2006-2007)
      Kipras
 • Projektas „CyPEG_SAVE EPIQ II (Kipro ekonominės plėtros skatinimas. Techninė pagalba ir pajėgumų stiprinimas vandens, nuotekų ir atliekų srityse“. Partneriai  IRG, JAV. Finansavo JAV Tarptautinės plėtros agentūra (USAID) (2005-2008)
 • Projektas „Kietųjų atliekų tvarkymo plano parengimas Kipro turkų bendruomenėje“. Partneriai Milieu Ltd. (Belgija). Finansavo ES (2007)
      Kroatija
 • Projektas „Aplinkos apsaugos institucijų gebėjimų efektyviai panaudoti finansinius išteklius vystymas per geros patirties perdavimą ir mokymus“. Partneriai: COWI Anadolu (Turkija). Finansavo ES (2006-2007)
      Latvija
 • Projektas „ES Bendrosios vandens politikos direktyvos perkėlimas ir įgyvendinimas Latvijoje“. Projekto partneriai Carl Bro a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra (2003-2004)
      Lenkija
 • Projektas „Septyni Aplinkos apsaugos projektai – Komanda 1 – Lenkija. Pagalba Zachodnepomorskoje vaivadijai rengiant aplinkos apsaugos investicijų/finansavimo strategiją“. Projekto partneriai Ramboll a/s (Danija), Milieu Ltd. (Belgija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra (2003)
      Slovakija
 • Projektas „Parama Slovakijos Respublikai, rengiant kompleksinę teisės aktų derinimo strategiją aplinkosaugos srityje“. Projekto partneriai NIRAS a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra (2000-2001)
      Turkija
 • Projektas „Techninių ir administracinių gebėjimų didinimas Požeminio vandens valdymo srityje Turkijoje“. Projekto partneriai NIRAS IC Sp. z. o.o., Lenkija. Finansuoja ES. 2016 – 2018.
 • Projektas „Techninių ir administracinių gebėjimų didinimas įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą Turkijoje“. Projekto partneriai NIRAS IC Sp. z. o.o., Lenkija. Finansuoja ES. 2016 – 2018.
 • Projektas „Techninės užduoties parengimas projektui „Techninė pagalba ekonominės analizės, reikalingos rengiant  upių baseinų valdymo planus, ir vandens naudojimo efektyvumo klausimais trijuose pilotiniuose upių baseinuose Turkijoje“. Projekto partneriai ELLE (Latvija) it Particip GmbH (Vokietija). 2015
 • Projektas „Techninė pagalba rengiant vandenvalos projektus Turkijoje“. Projekto partneris COWI a/s (Danija). Finansavo ES. 2008
 • Projektas „Techninė parama Turkijos Aplinkos ministerijai planuojant svarbiausias aplinkos apsaugos investicijas“. Projekto partneriai COWI a/s (Danija). Finansavo Europos Komisija (2003-2005)
 • Projektas „Tekirdago miesto (Turkijoje) vandentvarkos galimybių studijos parengimas“. Partneriai COWI Anadolu. Finansavo Europos investicijų bankas (2006)
      Ukraina
 • Projektas „Techninės užduoties parengimas techninės pagalbos projektui “Pagalba Ukrainai ES aplinkos apsaugos teisės aktų derinimo srityje”. Finansuoja ES. (2014 – 2015)
 • Projektas Papildoma parama Ukrainos ekologijos ir gamtos išteklių ministerijai sektoriaus biudžeto įgyvendinimui. Partneriai EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (Ispanija). Finansuoja ES (2014).
      Kitos
 • Projektas „Pasirengimo narystei regioninis aplinkos apsaugos tinklas (RENA)“. Projektas vyko Albanijoje, Bosnijoje ir Hercagovinoje, Juodkalnijoje, Kroatijoje, Kosove, Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Serbijoje, Turkijoje. Projekto partneriai Hulla & Co Human Dynamics KG (Austrija), Niras IC Sp. z o.o. (Lenkija). Finansavo Europos Sąjunga (2010-2013).