2021–2027 metų Partnerystės sutarties ir ES fondų investicijų veiksmų programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos projektas

Šiais metais baigiame įgyvendinti 2021–2027 metų Partnerystės sutarties ir ES fondų investicijų veiksmų programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos projektą, kurį finansavo LR Finansų ministerija. Pagal ES fondų investicijų strateginių dokumentų tikslus, Lietuvoje lėšos bus finansuojamos pagal nustatytus prioritetus – „Pažangesnė Lietuva“, „Žalesnė Lietuva“, „Geriau sujungta Lietuva“, „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ bei „Piliečiams artimesnė Lietuva“. Susipažindinti su SPAV ataskaitos projektu galima Finansų ministerijos svetainėje.

Daugiau informacijos apie projektą