Projektas „Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/ priemonių programas ir ataskaitas Europos Komisijai, įsigijimo paslaugos“

2021 m. vasario mėnesį kartu su VšĮ Klaipėdos universitetu pradėjome įgyvendinti projektą „Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/ priemonių programas ir ataskaitas Europos Komisijai, įsigijimo paslaugos“, kuris finansuojamas ES Struktūrinių fondų lėšomis. Projekto metu bus parengti ir patikslinti upių ir ežerų kategorijų vandens telkinių tipų ekologinės būklės rodiklių nustatymo aprašai ir kriterijai, tarpinių ir priekrantės vandenų kategorijų vandens telkinių tipų hidromorfologinių ir biologinių kokybės elementų rodikliai ir būklės kriterijai, įvertinta upių, ežerų, tarpinių ir priekrantės vandens kategorijų vandens telkinių ekologinė būklė, įvertintas vandens telkinių charakteristikų pakeitimų poveikis, išsiaiškintos geros būklės neatitikimo priežastys, atlikta vandens naudojimo ir sąnaudų susigrąžinimo analizė, nustatyti vandensaugos tikslai ir kt.