Projektas „Lietuvos bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. strateginio plano ex-ante vertinimas ir finansinių priemonių išankstinis vertinimas“

2021 m. sausio mėn. pasirašėme sutartį su UAB ESTEP ir VšĮ BEF dėl projekto „Lietuvos bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. strateginio plano ex-ante vertinimas ir finansinių priemonių išankstinis vertinimas“ įgyvendinimo. Šio projekto metu vertinsime bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. strateginį planą (BŽŪP SP) su žemės ūkio veikla susijusios biologinės įvairovės apsaugos, vandens, oro ir dirvožemio kokybės bei miškininkystės požiūriu ir atliksime BŽŪP SP strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.