Projekto CATCH POLLUTION rezultatai

2019 m. rugsėjo mėn. kartu su partneriais – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ir Žemės ūkio išteklių ir ekonomikos institutu (Latvija) – baigėmė vykdyti projektą „Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės UBR taršą“, kurį finansavo 2014-2020m. Interreg V-A Latvijos –Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Projekto metu įrengėme tarpinių pasėlių demonstracinius laukus, analizavome tarpinių pasėlių poveikį aplinkai, vertinome auginimo sąnaudas ir teikiamą naudą, sukūrėme programėlę, padedančią pasirinkti tinkamiausius tarpinių pasėlių augalus, parengėme siūlymus ir rekomendacijas dėl paramos tarpinių pasėlių auginimui ateityje.

Kviečiame susipažinti su projekto rezultatais.

Programėlė, padedanti pasirinkti tinkamiausius tarpinių pasėlių augalus

Projekto metu parengtos ataskaitos:

Jungtinis dokumentas dėl tarpinių pasėlių auginimo siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės UBR taršą

Ecological status of the Venta and Lielupe RBD water bodies and pollution reduction goals

Agricultural practices in Venta and Lielupe RBDs

Catch crops and their growing potentials

Environmental effects of catch crops

Cost and benefit analysis of catch crop application in Venta and Lielupe RBDs