Projekto CATCH POLLUTION rezultatai

2019 m. rugsėjo mėn. kartu su partneriais – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ir Žemės ūkio išteklių ir ekonomikos institutu (Latvija) – baigėmė vykdyti projektą „Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės UBR taršą“, kurį finansavo 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos –Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Projektas buvo inicijuotas siekiant išanalizuoti … Tęskite Projekto CATCH POLLUTION rezultatai skaitymą