Aplinkos apsaugos politikos centras turi patirties vykdant projektus visuose pagrindiniuose aplinkos apsaugos sektoriuose:

 • Vandens kokybė, vandens išteklių valdymas
 • Potvynių rizikos valdymas
 • Atliekų tvarkymas
 • Oro kokybė
 • Cheminės medžiagos
 • Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK)
 • Genetiškai modifikuoti organizmai
 • Gamtos apsauga ir saugomos teritorijos
 • Aplinkos apsauga ir ekonomika
 • Triukšmas
 • Klimato kaita
 • Galimybių analizės studijos ir poveikio aplinkai vertinimas
 • Visuomenės švietimas ir mokymai
 • Institucinis stiprinimas
 • Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

Projektai: