LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 m. PROGRAMOS ĮTAKOS GAMTINEI APLINKAI ANALIZĖ IR APLINKOSAUGINIŲ RODIKLIŲ IDENTIFIKAVIMAS 2016-2018 METAIS

Aplinkos apsaugos politikos centras 2018 m. spalio 23d. pasirašė sutartį su LR Žemės ūkio ministerija dėl projekto vykdymo.

Vertinimo tikslas – apskaičiuoti Programos aplinkosauginius tikslo rodiklius ir išanalizuoti rezultatus bei įvertinti Programos poveikį aplinkai, naudojantis Bendrosios žemės ūkio politikos aplinkosaugos poveikio rodikliais (didelės gamtinės vertės ūkininkavimas, vandens kokybė, ariamosios žemės organinė dirvožemio medžiaga, dirvožemio erozija dėl vandens).

CATCH POLLUTION

2017 m. balandžio mėn. VŠĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras“, kartu su partneriais, Aleksandro Stulginskio universitetu ir Žemės ūkio išteklių ir ekonomikos institutu (Latvija), pradeda vykdyti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-49 „Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės baseinų taršą“

Plačiau dokumente.

LIFE fit for REACH

Kartu su kolegomis iš kitų Baltijos šalių pradėjome projektą “LIFE’as – REACH’ui. Išteklių naudojimo rezultatyvumo didinimo ir pavojingų cheminių medžiagų keitimo, siekiant sumažinti išmetimus, bandomieji projektai Baltijos šalyse.” Šiuo projektu siekiama

a) saugoti aplinką ir žmonių sveikatą, rezultatyviau įgyvendinant REACH reikalavimus,

b) didinti mažų ir vidutinių įmonių gebėjimus Baltijos šalyse,

c) pasidalinti rezultatyvaus pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo ir išteklių naudojimo pavyzdžiais ir

d) įtraukti daugiau įmonių į dialogą su visuomene pirkimų ir vartojimo “žalinimo” klausimais.