LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 m. PROGRAMOS ĮTAKOS GAMTINEI APLINKAI ANALIZĖ IR APLINKOSAUGINIŲ RODIKLIŲ IDENTIFIKAVIMAS 2016-2018 METAIS

Aplinkos apsaugos politikos centras 2018 m. spalio 23d. pasirašė sutartį su LR Žemės ūkio ministerija dėl projekto vykdymo.

Vertinimo tikslas – apskaičiuoti Programos aplinkosauginius tikslo rodiklius ir išanalizuoti rezultatus bei įvertinti Programos poveikį aplinkai, naudojantis Bendrosios žemės ūkio politikos aplinkosaugos poveikio rodikliais (didelės gamtinės vertės ūkininkavimas, vandens kokybė, ariamosios žemės organinė dirvožemio medžiaga, dirvožemio erozija dėl vandens).